Κινούμαι Ηλεκτρικά


Περιοχή χρηστών

Σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση είναι beta και η πλατφόρμα βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Θα είναι πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη για να δέχεται υποβολές αιτήσεων από τις 24 Αυγούστου 2020. Παρακαλείστε η δοκιμαστική εγγραφή σας να γίνεται χωρίς την χρήση των προσωπικών σας στοιχείων έως την 24η Αυγούστου.

THΛ. 2131513640 2131513643 2131513797 2131513128 2131513139
EMAIL : support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr

Σύνδεση Εγγραφή